fbpx

Rozwiązania

inwestycyjne

Alternatywa dla bankowych lokat

W dobie pandemii i załamania stopy zwrotu z lokat, rozwiązaniem do rozważenia są fundusze na rynkach kapitałowych o zróżnicowanej skali ryzyka.

 

Jak mądrze zacząć?

W tematyce na blogu

Wielu Polaków na samo hasło funduszy inwestycyjnych przywołuje czarne scenariusze. Widmo straty wszystkich oszczędności, pogrążenia się w długach często ogranicza pole widzenia i skutecznie tłumi chęci wychylenia się poza klasyczne rozwiązania bankowe. Czy fundusze rzeczywiście zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla brokerów i osób, które całymi dniami wypatrują zmian „słupków” przed ekranami komputerów? Co warto wiedzieć, zanim poddamy się osądowi rozwiązań funduszowych?

Skala ryzyka

Od 2013 roku dla funduszy otwartych (skrót: FIO) wymagany jest dokument KIID (od ang. Key Investor Information Dokument) określający na jednolitych, spójnych zasadach parametry każdego funduszu. Jednym z głównych elementów porównawczych jest skala ryzyka (lub inaczej odchylenia). Stosowaną miarą jest wskaźnik SRRI (ang. Synthetic Risk and Reward Indicator) o wartościach od 1 – najmniejsze wahania, do 7 – największe wahania. W graficznym uproszczeniu, rynek finansowy wygląda następująco:
Wartości ryzyka skali SRRI

Skala obrazuje odchylenie standardowe tygodniowych stóp zwrotu w okresie ostatnich 5 lat.

Poziom 1: 0,00-0,49% odchylenia (f. pieniężne)

Poziom 2: 0,50-1,99% odchylenia (f. pieniężne, f.dłużne)

Poziom 3: 2,00-4,99% odchylenia (f. pieniężne, f.dłużne, f.mieszane)

Poziom 4: 5,00-9,99% odchylenia (f. dłużne, f.mieszane)

Poziom 5: 10,00-14,99% odchylenia (f. mieszane, f.akcyjne)

Poziom 6: 15,00-24,99% odchylenia (f.akcyjne)

Poziom 7: 25% lub wyżej odchylenia (f.akcyjne)

Skala ryzyka inwestycji SRRI
Skala ryzyka inwestycji SRRI

Rodzaje funduszy

Fundusze pieniężne

Fundusz pieniężny

Charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem oraz niskim wahaniem wartości

Fundusze mieszane

Fundusz mieszany

Zrównoważona strategia zarządzania – umiarkowany poziom bezpieczeństwa i ryzyka inwestycji

Fundusz akcyjny

Przeważają instrumenty ryzykowne, dające możliwość dużego zysku przy jednoczesnym sporym ryzyku straty.

Fundusze pieniężne

Fundusz pieniężny

Charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem oraz niskim wahaniem wartości

Fundusze mieszane

Fundusz mieszany

Zrównoważona strategia zarządzania – umiarkowany poziom bezpieczeństwa i ryzyka inwestycji

Fundusz akcyjny

Przeważają instrumenty ryzykowne, dające możliwość dużego zysku przy jednoczesnym sporym ryzyku straty.

Od czego zacząć

Jest to oczywiście zależne od wybranego rozwiązania i rodzaju funduszu. Swoją przygodę z funduszami inwestycyjnymi bezpiecznie jest rozpocząć od kwot, które nie są integralną części bieżącej płynności finansowej.

Pieniądze tzw. „na krótko” powinny być lokowane w elastycznym (z pełnym dostępem do środków), stabilnym i mało zmiennym środowisku. Takie środowisko w funduszach stanowią głównie rozwiązania pieniężne i obligacyjne. Kapitał zgromadzony w jednostkach uczestnictwa takich funduszy jest wysoce płynny (mowa o tzw. funduszach inwestycyjnych otwartych), a w odróżnieniu od instrumentów bankowych (konta oszczędnościowe, lokaty) nie obliguje nas do zakładania konta bankowego.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za funduszami pieniężnymi / obligacyjnymi jest ich codzienna wycena, przez co na bieżąco możemy analizować stan naszych aktywów.

W odróżnieniu do lokat bankowych (zazwyczaj), wcześniejsza wypłata środków nie oznacza utraty zgromadzonego zysku.

Minimalna kwota, aby nabyć pierwsze jednostki uczestnictwa w funduszach pieniężnych

prowizja za otworzenie konta

opłaty za transfery środków

dowolność wpłat i wypłat

bez wymogu regularności

Minimalna kwota, aby zakupić jednostki uczestnictwa w funduszu pieniężnym (SRRI 2-4)

prowizja za otworzenie konta

opłaty za transfery środków

dowolność wpłat i wypłat

bez wymogu regularności

Jak zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji?

Jednym z dostępnych rozwiązań zawierających w sobie dostęp do funduszy inwestycyjnych są tzw. instrumenty hybrydowe. W zależności od konkretnego rozwiązania, możemy np. otrzymać wsparcie w zarządzaniu funduszami (tzw. alokacji) lub część naszego rozwiązania zabezpieczyć w formie zagwarantowanej sumy końcowej.

Niezwykle ważnym elementym wpływającym na bezpieczeństwo jest również dłuższy horyzont inwestycyjny. Brak konieczności dostępu do środków w każdej chwili powoduje, że ewentualne bessy na rynku nie wpłyną bezpośrednio na bieżący komfort i bezpieczeństwo.

Jak pomagam

Analiza potrzeb

Precyzyjna analiza Twoich możliwości i oczekiwań

Przybliżenie funduszy

Prezentacja dostępnych funduszy. Analiza składu, poziom ryzyka

Złożenie zamówienia

Założenie rejestru i dyspozycja nabycia wybranych funduszy.

Wsparcie

Pozostaję w kontakcie do Twojej dyspozycji

Analiza potrzeb

Precyzyjna analiza Twoich możliwości i oczekiwań

Przybliżenie funduszy

Prezentacja dostępnych funduszy. Analiza składu, poziom ryzyka

Złożenie zamówienia

Założenie rejestru i dyspozycja nabycia wybranych funduszy.

Skorzystaj z szansy!

Przez okres pandemii Covid-19 usługa analizy finansowej, organizacji oszczędności jak również inwestowania nadwyżek budżetowych jest bezpłatna dla czytelników tej strony. Możliwość odbycia konsultacji online i lokalnie.

Skorzystaj z informacji kontaktowych poniżej, aby zarezerwować termin.

Masz pytanie?

Nasza gwarancja. Twoje bezpieczeństwo.

  •  nie sprzedajemy danych
  •  nie spamujemy
  •  100% bezpłatnie

Porozmawiajmy o innych inwestycjach

Nieruchomości i grunty

Zakup lub partycypacja w inwestycji

Energia odnawialna

M.in. rozwiązania fotowoltaiczne

Inwestycje alternatywne

m.in. bitcoins, kruszce, wartościowe przedmioty

Ważne: Wszelkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter orientacyjny/poglądowy i w żadnym wypadku nie powinny być odbierane jako sugestie / doradztwo finansowe.

Informacja o portalu analizy.pl – *Analizy Online S.A. to wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego.
Misją firmy Analizy Online S.A jest funkcjonowanie jako „niezależny ośrodek opiniotwórczy, będący liderem w dostarczaniu wysokiej jakości unikalnych rozwiązań, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji na rynku kapitałowym.

Więcej informacji na stronie portalu: https://www.analizyonline.com/pl/o-nas