fbpx

Zabezpieczenie

zdrowia i rodziny

Fundament finansów pod kontrolą

Zabezpieczenia na wypadek utraty zdrowia jak i śmierci zwiększają przewidywalność w finansach, a co za tym idzie – bezpieczeństwo realizacji przyszłych planów i celów.

W tematyce na blogu

Co warto wiedzieć

Czy ubezpieczenie jest Ci potrzebne?

Polisy ubezpieczeniowe służą do zabezpieczenia trudnych do przewidzenia konsekwencji – utraty zdrowia (w wyniku wypadku lub choroby) lub śmierci. Każda osoba (lub rodzina) ponosi inne ryzyko, a wraz z tym ma inne potrzeby ubezpieczeniowe. Każdy może znaleźć własny, istotny powód. Dla jednego jest to spłata wszystkich kredytów i pozostawienie bliskich bez zobowiązań. Dla innego to zagwarantowanie przyszłości dziecku. Dla jeszcze kogoś innego zapewnienie sobie leczenia w najlepszych klinikach w razie zaistnienia choroby. Najlepsze ubezpieczenie jest więc takie, które zagwarantuje pokrycie towarzyszącego nam zagrożenia.

Czy zastanawiałeś się, do której grupy należysz?

Z perspektywy czasu (i wielu przebytych konsultacji) podejście Polaków do tematu zabezpieczenia własnych finansów i rodziny mogę podzielić na 4 grupy:

  • czekający, aż „nic się nie wydarzy” – nie posiadamy ubezpieczenia. Suma oszczędności nie pozwoli nam na pokrycie zagrażających nam ryzyk, więc liczymy, że los nas oszczędzi.
  • posiadający niezweryfikowane ubezpieczenie – posiadamy ubezpieczenie (najczęściej grupowe), którego warunki nie są nam dobrze znane. Zwłaszcza w tańszych polisach ryzyko braku wypłaty jest bardzo duże, a co za tym idzie – efekt jest podobny do braku zabezpieczenia.
  • pokrywający koszty z oszczędności – zakładamy, że w razie potrzeby ocalą nas oszczędności (z reguły gromadzone w zupełnie innym celu). Często uzbierane kwoty nie są wystarczające na pokrycie większych kosztów chorób lub rehabilitacji.
  • posiadający zweryfikowane ubezpieczenie – świadomie podjęta decyzja oparta na analizie istniejącego ryzyka i oszacowaniem potrzebnych sum zabezpieczenia. Umowa aktualizowana w czasie wraz ze zmianą zapotrzebowania.

Czy stać Cię na brak ubezpieczenia?

Każdy Polak w ramach wymaganych składek od wynagrodzenia pokryty jest ochroną Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). W rzeczywistości – to tylko teoretyczny przywilej. Słaba jakość świadczeń, niekończące się kolejki do specjalistów i ograniczenia refundacji zabiegów i leków powodują, że chcąc zagwarantować sobie powrót do sprawności, coraz częściej decydujemy się na organizację leczenia na własną rękę. A to kosztuje. Każdy wypadek / choroba wymaga innego leczenia i nakładów finansowych. Dla ułatwienia, można wskazać sumy, które w ok. 90% przypadków powinny wystarczyć do przeprowadzenia leczenia i skutecznej rehabilitacji umożliwiającej powrót do pracy. Precyzyjne dopasowanie ubezpieczenia wymaga indywidualnych kalkulacji.

Szacunkowe koszty związane z powrotem do sprawności fizycznej po groźniejszym wypadku

Koszt prywatnego leczenia poważnego zachorowania (m.in. nowotwory) przy użyciu nowoczesnych rozwiązań

Koszt powrotu do zdrowia po groźniejszym wypadku (powrot do sprawności po ok. 90% kontuzji)

Szacunkowy koszt prywatnego leczenia poważnego zachorowania (m.in. nowotwory)

Posiadam wystarczająco duże oszczędności

Czasami można spotkać wśród Polaków (zwłaszcza tych z większą sumą oszczędności – np. przekraczającą kwotę 500 tys. zł), że ubezpieczenia są im niepotrzebne, ponieważ posiadają odpowiednie zabezpieczenie w formie gotówki. Oczywiście – spory kapitał dostępny w każdej chwili jest elementem budującym poczucie bezpieczeństwo, jednak w zdecydowanej większości przypadków – tak duża poduszka bezpieczeństwa często prowadzi do większych konsekwencji ze względu na wytrącającą się wartość pieniądza w czasie (zwłaszcza na rozwiązaniach bankowych) aniżeli całoroczny koszt ubezpieczeń na odpowiednie, a nawet większe kwoty.

Warto również zadać sobie pytanie, czy oszczędzane przez lata pieniądze chcielibyśmy wydać na taki cel wiedząc, że obok jest zdecydowanie tańsza alternatywa).

Ubezpieczenia. Świadomiej.

1. Różne potrzeby, różne polisy

Domeną słabo dobranych polis jest to, że przepłacamy za niedotyczące nas zagrożenia lub świadczenia socjalne, natomiast w istotnych dla nas kwestiach ryzyko nie jest w pełni pokryte. Precyzyjna analiza potrzeb jest tutaj kluczem do uzyskania adekwatnego ubezpieczenia po przystępnej wysokości składki.

Utrata życia

 

wypłata odszkodowania rodzinie

spłata zobowiązań (np. kredytów)

zagwarantowanie przyszłości dzieci

pokrycie roszczeń pracowników*

repatriacja zwłok

Poważne zachorowania

 

wypłata odszkodowania

pokrycie kosztów leczenia

organizacja operacji w UE

profesjonalna opieka

przeszczep organów

druga diagnoza

Nieszczęśliwy wypadek

 

wypłata odszkodowania

organizacja procesu leczenia

koszty operacji i rehabilitacji

niezdolność do pracy

renta inwalidzka

świadczenia szpitalne

Inne

 

koszty stomatologiczne

prywatna opieka medyczna

badania diagnostyczne

borelioza

hashimoto

cukrzyca

Utrata życia

 

wypłata odszkodowania rodzinie

spłata zobowiązań (np. kredytów)

zagwarantowanie przyszłości dzieci

pokrycie roszczeń pracowników*

repatriacja zwłok

Nieszczęśliwy wypadek

 

wypłata odszkodowania

organizacja procesu leczenia

koszty operacji i rehabilitacji

niezdolność do pracy

renta inwalidzka

świadczenia szpitalne

Poważne zachorowania

 

wypłata odszkodowania

pokrycie kosztów leczenia

organizacja operacji w UE

profesjonalna opieka

przeszczep organów

druga diagnoza

Inne

 

koszty stomatologiczne

prywatna opieka medyczna

badania diagnostyczne

borelioza

hashimoto

cukrzyca

Utrata życia
wypłata odszkodowania rodzinie
pokrycie zobowiązań (np. kredytów)
pokrycie roszczeń pracowników
repatriacja zwłok
Nieszczęśliwy wypadek
wypłata odszkodowania
organizacja procesu leczenia
koszty operacji
przeszczep organów
koszty rehabilitacji
niezdolność do pracy
renta inwalidzka
świadczenia szpitalne
Poważne zachorowanie
organizacja procesu leczenia
koszty operacji i leczenia
wypłata odszkodowania
leczenie nowotworowe
dodatkowa diagnoza
świadczenia szpitalne
Inne
koszty stomatologiczne

prywatna opieka medyczna

badania diagnostyczne

borelioza
hashimoto

cukrzyca

 

2. Suma ubezpieczenia

Niestety w ciągu dalszym wiele polis jest sporządzanych bez gruntownej analizy ryzyka, a sumy ubezpieczenia są przypadkowymi wartościami wynikającymi z oczekiwanej składki.

3. Zakres

Kolejnym, niezwykle istotnym elementem, który decyduje o skuteczności posiadanego ubezpieczenia jest jego zakres. Enigmatyczne sformułowania tj. poważne choroby, inwalidztwo znajdują swoje doprecyzowanie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Ile chorób wchodzi w skład polisy? Kiedy towarzystwo zaklasyfikuje Twój uszczerbek na zdrowiu jako inwalidztwo, a kiedy orzeknie niezdolność do pracy?

4. Zawężenia i wyłączenia odpowiedzialności

Warto zadać sobie pytanie – ile warta jest polisa, która w sytuacji wystąpienia zdarzenia, nie wypłaci nam odszkodowania? Niestety wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa są najczęstszym powodem braku wypłaty świadczenia. Występują one w różnych formach – m.in. zawężenia definicji, wykluczenia konkretnych zdarzeń masowych lub np. ograniczenia terytorialne.

Polisa uszyta na miarę

Skonsultuj swoją polisę

Do końca 2020 roku przeanalizowaliśmy dla naszych klientów 138 unikalnych ofert / polis – od rozwiązań grupowych  wiodących firm polskich (m.in. PZU, Warta) aż po specjalistyczne zabezpieczenia dla profesjonalistów oferowane przez zagraniczne towarzystwa (m.in. Prudential, Lloyd’s, Leadenhall, Wiener).

Wierzymy, że świadomość własnej polisy to klucz do bezpiecznego planowania finansów. Usługę gruntownego sprawdzenia polisy udostępniamy naszym czytelnikom w 100% bezpłatnie.

Analiza ryzyka

Porozmawiamy o Twoich potrzebach

Zweryfikujemy dotychczasowe polisy

Czy są odpowiednie i czy nie przepłacasz

Porównamy warunki z innymi polisami

Pełny przegląd ofert na rynku i analiza warunków

Otrzymasz wskazówki

Rekomendacje rozwiązań dla Twoich potrzeb

Analiza ryzyka

Porozmawiamy o Twoich potrzebach

Zweryfikujemy dotychczasowe polisy

Sprawdzimy, czy są odpowiednie i czy nie przepłacasz

Sprawdzę możliwości ulepszenia

Pełny przegląd ofert na rynku

Masz pytanie?

Nasza gwarancja. Twoje bezpieczeństwo.

  •  nie sprzedajemy danych
  •  nie spamujemy
  •  100% indywidualna analiza

Wszelkie materiały i opracowania graficzne są własnością intelektualną autora strony. Kopiowanie, modyfikowanie i udostępnianie bez pisemnego zezwolenia autora jest niedozwolone.