fbpx

SYSTEM
EMERYTALNY

Czy powinniśmy się obawiać?

Nadchodzący czas emerytalny to bolączka coraz większej części Polaków. Jak wygląda system, który miał za zadanie nam zagwarantować spokój na seniorskie lata?

Przygnębiające realia

Niekorzystna demografia

Już w momencie wprowadzania III-filarowego systemu emerytalnego w Polsce, wiadome było, że presja na kolejnych pokoleniach będzie coraz większa. Negatywny przyrost naturalny, łatwiejszy dostęp opieki zdrowotnej (tak, to nie sarkazm), a co za tym idzie wydłużone życie statystycznego Polaka – to nie mogło nie wpłynąć na jakość emerytury następujących pokoleń. Mało osób jednak wie o tym, że Polska jest w czołówce najszybciej „kurczących się” krajów demograficznie!

Według prognoz, już w okolicach 2045-2050 roku na jedną osobę aktywną zawodowo będzie przypadał jeden emeryt. Pamiętajmy przy tym, że zmiany nie następują skokowo. Z każdym rokiem utrzymanie systemu emerytalnego będzie coraz większym obciążeniem dla budżetu państwa (a co za tym idzie – wzrostu przeróżnych podatków)

Wadliwy system

Liczba emerytów z najniższą (lub mniejszą – niepełną) emeryturą wzrosła w latach 2011-2019…. 11,2-krotnie! Ta tendencja nabiera w dodatku na sile. Niepokoić powinno nas również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r., które określiło składki emerytalne jako należnie odprowadzany podatek, co umożliwiło lawinę już następujących, niekorzystnych zmian. Najnowsze modyfikacje w systemie emerytalnym – I oraz II filarze (odpowiednio w 2018 r i 2020 roku) oznaczają, że nasza emerytalna przyszłość w jeszcze większym stopniu będzie musiała być zabezpieczona z własnych oszczędności lub pracy do późnych lat seniorskich.

Stopa zastąpienia

Zwiększenie daniny do I filaru niestety nie przeniesie się na wyższe uposażenie emerytalne. Oficjalne dane płynące z ZUS informują nas o konsekwentnie spadającej wysokości emerytur systemowych. Obecny stosunek średniego wynagrodzenia do oczekiwanej emerytury wynosi ok. 56%, a na przestrzeni kolejnych 30 lat zmniejszy się o ponad połowę!

Powyższe informacje mają zastosowanie do regularnych zarobków w ramach umowy o pracę. Przedsiębiorców prowadzących m.in. działalność gospodarczą jak również osoby, które przez pewien czas pracowały na tzw. umowach śmieciowych, przebywały za granicą lub nie odprowadzały składek od wynagrodzenia, czeka zdecydowanie gorszy scenariusz.

Możliwe warianty

Co przyniesie przyszłość w temacie systemu emerytalnego ciężko przewidzieć. To, jaka wizja pojawia się coraz śmiałej w kuluarach to możliwość wprowadzenia jednakowej emerytury obywatelskiej, która z jednej strony odciążyłaby budżet Państwa, a z drugiej jeszcze mocniej uzależniłaby komfort emerytalny od zgromadzonych oszczędności prywatnych lub konieczności pracy do późnych lat.

Skala problemu

Zakładając, że etap dorosłości rozpoczynamy wtedy, gdy kończymy studia i znajdujemy pierwsze zatrudnienie w zawodzie – możemy podzielić nasze późniejsze lata na 2 okresy – okres gromadzenia (coraz bardziej efektywna aktywność zawodowa + zwiększanie zarobków powinny umożliwiać akumulację środków pieniężnych).

Po ukończeniu aktywności zawodowej – w Polsce za taki moment możemy uznać osiągnięcie wieku emerytalnego – odpowiednio 60 i 65 lat dla kobiet i mężczyzn – wchodzimy w drugi okres – okres korzystania, gdzie suma zgromadzonych środków (w formie składek ZUS lub własnych oszczędności) powinna umożliwić nam korzystanie z życia codziennego bez konieczności dalszego zarobkowania.

Nie ulega wątpliwości, że komfort naszych lat seniorskich z każdym kolejnym rokiem będzie coraz bardziej zależny od gromadzonych aktywów – w formie uskładanego kapitału lub pasywnie uzyskiwanego dochodu na emeryturze. Niezależnie od wybranej formy zabezpieczenia emerytalnego – systematyczność i odpowiednio wczesne zaplanowanie mogą odegrać kluczową rolę w osiągnięciu komfortu.

Konsultacja emerytalna

Aktualny stan

Poczynione kroki do momentu spotkania

Twoje plany

Porozmawiamy o tym, jak wizualizujesz sobie swoją emeryturę

Rozwiązania

Przeanalizuję dostępne możliwości i rozwiązania na rynku

Działanie

W osiągnięciu celu ważne będą podjęte kroki

Aktualny stan

Poczynione kroki do momentu spotkania

Twoje plany

Porozmawiamy o tym, jak wizualizujesz sobie swoją emeryturę

Rozwiązania

Przeanalizuję dostępne możliwości i rozwiązania na rynku

Kontakt

Kontaktując się, akceptujesz Politykę Prywatności.

9 + 6 =

Wszelkie materiały i opracowania graficzne są własnością intelektualną autora strony. Kopiowanie, modyfikowanie i udostępnianie bez pisemnego zezwolenia autora jest niedozwolone.