fbpx

Ochrona
majątku

Zabezpieczenie zgromadzonych aktywów

wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w ofercie

W naszym życiu zdarzają się różne wypadki, w wyniku których nasz majątek ulega częściowemu lub całkowitemu zniszczeniu. Czy da się je przewidzieć? Niestety nie. Stąd niezwykle istotnym elementem bezpieczeństwa finansowego jest odpowiednia ochrona już zgromadzonego majątku.

wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w ofercie

Czy zastanawiałeś/-aś się, dlaczego koszty ubezpieczenia majątku w różnych towarzystwach mają aż tak dużą rozpiętość? Pierwsze, co często przychodzi na myśl – rozpoznawalność towarzystwa i związane z tym koszty reklamy. To zdecydowanie prawda. Często jednak za ceną podążą jakość ubezpieczenia, której brak w naszej polisie może kosztować nas o wiele więcej w momencie wystąpienia ryzyka.

Możliwości ubezpieczeniowe

 • Ubezpieczenia komunikacyjne OC/AC/ACmini/NNW/Assistance
 • Ubezpieczenia nieruchomości – domu i mieszkania
 • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej prywatne
 • Ubezpieczenia gospodarstwa i maszyn rolniczych
 • Ubezpieczenie zwierząt
 • Ubezpieczenia podróżne
 • Ubezpieczenie firmy (OC + majątek + flota)
 • Ubezpieczenie kontraktów budowlanych
 • Ubezpieczenia imprez masowych
 • Ubezpieczenia pakietowe
 • Niestandardowe ubezpieczenia szyte na miarę

Porozmawiamy o potrzebach

Jakie ryzyko stanowi dla Ciebie zagrożenie

Zweryfikuję posiadane polisy

Czy adekwatnie pokrywają ryzyko

Sprawdzę możliwości kontroferty

Przyjrzymy się ofertom wszystkich towarzystw

Przygotuję dokumenty

Wystawię nowe polisy jak i wymówię poprzednie

Zweryfikuję obecne polisy

Wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby podjąć dobrą decyzję

Porozmawiamy o potrzebach

Co jest dla Ciebie istotne, a co nie stanowi zagrożenia

Sprawdzę dostępne oferty

Przeglądnę oferty wszystkich rzetelnych towarzystw

Alert odnowień polis

Nie musisz już pamiętać o odnowieniach ubezpieczeń. Ok. 2-3 tygodnie przed upłynięciem terminu, otrzymasz od nas alert o konieczności odnowy wraz z dostępnymi najlepszymi ofertami do wyboru.

Wsparcie w procesie odszkodowania

Proces odszkodowania OC / AC to dla Ciebie „czarna magia”? Nie martw się! Współpracując ze mną unikniesz błędów przy wypełnianiu wniosków. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z towarzystwami przyśpieszę również Twoją sprawę, a Ty unikniesz niepotrzebnego oczekiwania na infolinii.

Warto zwrócić uwagę

Jakie straty przynosi nadubezpieczenie?

Jeżeli dom o wartości rynkowej 400 tys. zł ubezpieczymy w dwóch zakładach ubezpieczeń i w obu tych umowach określimy sumy ubezpieczenia na 450 tys. zł, to w przypadku zaistnienia szkody całkowitej (tj. całkowitego zniszczenia nasze- go domu) każdy z tych zakładów ubezpieczeń wypłaci nam jedynie po 200 tys. zł (co łącznie daje 400 tys. zł odszkodowania, czyli wartość zaistniałej szkody). W takich sytuacjach od ubezpieczycieli można oczekiwać rekalkulacji składki i zwrotu jej nadpłaconej części. Jednakże dopóki szkoda nie wystąpi, to możemy nawet nie być świadomi, iż doprowadziliśmy do nadubezpieczenia, a w konsekwencji tego – nie będziemy świadomi przysługującego nam prawa do zwrotu części składki.

Czym grozi niedoubezpieczenie?

Ubezpieczamy dom od ognia i innych zdarzeń losowych. Wartość rynkowa domu to 400 tys. zł. Ubezpieczając dom określamy sumę ubezpieczenia na 200 tys. zł. W przypadku zaistnienia szkody objętej ubezpieczeniem w wysokości 200 tys. zł, ustalając wysokość odszkodowania w oparciu o zasadę proporcji zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie w wysokości 100 tys. zł, zaś kierując się zasa- dą pierwszego ryzyka wypłaci kwotę 200 tys. zł. Oczywiście przyjęta w umowie ubezpieczenia metoda ustalania wysokości odszkodowania wpływa na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Często zadawane pytania

Czy wypracowane zniżki będą uwzględnione?

Jak najbardziej tak. Wszystkie zgromadzone zniżki i benefity będą uwzględnione przy wyliczanie kosztu wskazanego ubezpieczenia. Nie jest konieczne przekazanie takiej informacji doradcy – konkretna wartość procentowa jest widoczna w ogólnopolskim systemie.

Czy do pozyskania kontrofert potrzebne jest spotkanie?

Jest to wskazane, aczkolwiek nie jest konieczne. Zwłaszcza w przypadku, gdy ubezpieczenia kończą się za dłuższy czas, możliwe jest przekazanie wstępnych informacji o terminie odnowienia, a formalności dopełnimy ok. 2-3 tygodnie przed upływem ważności.

Wygodnie możemy to zrobić osobiście, przez telefon lub drogą elektroniczną.

Jaki jest koszt obsługi

Za moją obsługę majątkową nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Wynagrodzenie otrzymuję od towarzystwa, które zabezpieczy Twój majątek. Skorzystaj z opcji poniżej, aby zgłosić majątek do kalkulacji 

Zgłoś majątek

Wybierz dogodną formę przekazania majątków do wyceny ubezpieczeniowej

Wyślij email

na adres piotr.kruczek@phinance.pl

Zadzwoń

500 704 160

Udostępnij pliki

na adres piotr.kruczek@phinance.pl

Wyślij email

na adres piotr.kruczek@phinance.pl

Zadzwoń

500 704 160

Udostępnij pliki

na adres piotr.kruczek@phinance.pl