fbpx

IKE / IKZE

Rozwiązania emerytalne – aktualizacja 2022

Lokata korzystniejsza o 19%? A może oszczędności, które wpływają na obniżenie podatku dochodowego? Brzmi jak Science-fiction?

Poznaj rozwiązania IKE i IKZE, dzięki którym gromadzenie środków na emeryturę stanie się zdecydowanie bardziej efektywne!

IKE

Indywidualne konto emerytalne

17 766 zł / rok

lub 1480 zł średnio miesięcznie

Główne korzyści

 • oszczędność na podatku od zysków kapitałowych tzw. Belki 19%
 • dowolność wpłat w cyklu miesięcznym / rocznym (do limitu)
 • dziedziczenie zgromadzonych środków następuje bez podatku od spadków i darowizn oraz podatku (PIT) od dochodów kapitałowych

 

Możliwość wybrania środków przed emeryturą

 • Tak (częściowo lub całkowicie)

 

Haczyki

 • Korzyści podatkowe można skonsumować dopiero po 60 r.ż. lub po wcześniejszym nabyciu praw emerytalnych
 • W przypadku wcześniejszej wypłaty, musimy zapłacić podatek od wygenerowanego zysku
 • Co najmniej 5 lat wpłat, aby móc wykorzystać ulgę podatkową na emeryturze
 • ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

IKZE

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

7106 zł / rok

lub 592 zł średnio miesięcznie

Główne korzyści

 • Możliwość zaliczenia zgromadzonych oszczędności w koszt uzyskania dochodu – tj. odliczyć w zeznaniu PIT-0 i zaoszczędzić 17/19/32% rocznej sumy.
 • dowolność wpłat w cyklu miesięcznym/rocznym (do limitu).
 • W 2022 dla osób prowadzących pozarolniczą działalność (JDG) dostępny jest zwiększony limit – wyniesie on 1,8-krotność prognozowanej średniej pensji, co daje nam limit roczny: 10,659 zł dla mikroprzedsiębiorcy
 • Środki dziedziczne bez podatku od spadków i darowizn – zwolnione również z PIT i podatku od zysków kapitałowych. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE zmarłego podlega jednak zryczałtowanemu opodatkowaniu w stawce 10%.

 

Możliwość wybrania środków przed emeryturą

 • Tak, jednak tylko i wyłącznie całkowita wypłata (patrz: opłaty w minusach)

 

Haczyki

 • Korzyści podatkowe można skonsumować dopiero po 65 r.ż.
 • W przypadku wcześniejszej wypłaty, całą otrzymaną kwotę należy doliczyć do dochodu w rocznym rozliczeniu PIT – opodatkowanie wg skali 18/32% (może być wyższe niż dotychczas osiągane korzyści podatkowe).
 • Co najmniej 5 lat wpłat, aby móc wykorzystać ulgę podatkową na emeryturze
 • Przy wypłacie na emeryturze obowiązuje zryczałtowany podatek 10% od pełnej sumy

Informacje dodatkowe

Ważne 1: Można posiadać tylko jedno IKE i IKZE. Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z aktualnego konta, możemy dokonać tzw. wypłaty transferowej (bezpłatnie) do innej firmy zarządzającej.

Ważne 2: Nie ustanowiono górnego wieku oszczędzającego, do którego musi zostać dokonana wypłata.

Ważne 3: Po dokonaniu wypłaty jednorazowej albo wypłaty pierwszej raty oszczędzający nie może założyć ponownie IKE, gdyż zwolnienie podatkowe z tytułu gromadzenia oszczędności na IKE przysługuje tylko raz! Jeżeli wypłata ma formę ratalną, to dokonanie wypłaty pierwszej raty powoduje, że oszczędzający nie może już wpłacać na IKE.

Źródło: Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 17 listopada 2020 r.:
– w sprawie IKE (M.P. z 2020 r., poz. 1057)
– w sprawie IKZE (M.P. z 2020 r., poz. 1059)

Czy to nie jest kolejne OFE tylko pod innym przebraniem?

Czym różni się IKE / IKZE od wcześniejszych rozwiązań emerytalnych tj. OFE? Na dobrą sprawę są to podobne konstrukcje – wszystkie opierają się na funduszach inwestycyjnych i na celu miały/mają dorzucić cegiełkę do naszej emerytury. W przeciwieństwie do OFE, deponowanie środków na kontach IKE / IKZE jest całkowicie prywatną inwestycją (OFE było wymagane jako część integralna składki emerytalnej od wynagrodzenia brutto).

Wada i zaleta w jednym

IKE/IKZE nie jest wymagane. Tak, jak normalnie moglibyśmy tutaj mówić o czystej korzyści z mniejszego „opodatkowania” naszego wynagrodzenia, to niestety jest to trochę nieprawda. Od 2021 roku na emeryturę z naszych pensji brutto (już bez OFE) będzie pobierane 19,52%. To dokładnie tyle samo, co wcześniej. Jak to możliwe? Rząd, trochę po cichu, kończy działalność OFE, daje możliwość IKE/IKZE…. jednak już z dodatkowej puli indywidualnych oszczędności. W skrócie – możemy skorzystać z ulgi podatkowej, ale tylko i wyłącznie, jeżeli na emeryturę chcemy odkładać więcej niż odkładaliśmy za czasów OFE.

To powoduje, że pomijając IKE/IKZE cała emerytura jest w pełni zależna od państwa i od kondycji ZUS. Biorąc pod uwagę brak wymagania regularnych, a właściwie jakichkolwiek wpłat na nowe rozwiązania emerytalne, możemy spodziewać się, że coraz mniej osób będzie gromadziło środki emerytalne w jakimkolwiek innym filarze niż podstawa systemu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Dlaczego warto

Przy obecnym poziomie inflacji + zwrocie z lokat, każda oszczędność na podatku jest na wagę złota

Inflacja – oficjalnie najwyższa w Europie

Dynamiczny rozwój gospodarczy Polski powoduje, że … wartość pieniędzy maleje w czasie. Aby zadbać o podstawę finansów osobistych, jaką jest poduszka finansowa oraz oszczędności, niezbędna jest świadomość różnicy pomiędzy wartością nominalną, a wartością nabywczą pieniądza.

Oszczędzanie/odkładanie miesięczne na nieoprocentowanych instrumentach (tj. rachunek bankowy, konto oszczędnościowe czy nawet lokaty) powoduje, że z czasem możemy za nie zakupić mniej towarów. W uproszczeniu więc – nieumiejętnie oszczędzając, tracimy pieniądze! Z dnia na dzień nie ciężko zauważyć różnicę w wartości. Na przestrzeni lat może to stanowić o osiągniętym komforcie (lub dyskomforcie) życia.

Jaka powinna być stopa zwrotu, aby ochronić wartość środków przed inflacją?

Oficjalna inflacja (tzw. CPI – consumer price index, czyli wartości najczęściej kupowanych towarów konsumenckich) jest zmienna w czasie. To dość ogólny wskaźnik i warto go postrzegać jako minimum – wartość nominalną naszych środków powinniśmy zwiększać o co najmniej taki procent, aby mówić o efektywnym zapobieganiu inflacji. Z jakimi wartościami inflacji mieliśmy do czynienia w ostatnich latach?

Co ma największe znaczenie przy wyborze konta?

Jak wykorzystać

potencjał IKE / IKZE

Znaczenie oprocentowania konta

W przypadku IKZE spore znaczenie ma możliwość wliczenia oszczędności w koszt. Daje nam to szansę na wykorzystanie pieniędzy, które w innym przypadku musielibyśmy oddać fiskusowi. Oprocentowanie konta może dodatkowo zwiększyć efektywność inwestycji.

Z kolei w IKE najistotniejszym elementem jest właśnie oprocentowanie konta – brak podatku Belki (19%) oznacza, że więcej zyskujemy, jeżeli stopa zwrotu jest wysoka.

Opłaty stałe

Pieniądze ulokowane na IKE / IKZE pracują na rynkach kapitałowych. Im koszty i opłaty pokrywane z gromadzonych i pomnażanych oszczędności będę wyższe, tym wynik netto naszej inwestycji będzie niższy. Niezwykle istotne jest więc to, aby opłaty były jak najniższe na przestrzeni czasu.

Niestety najłatwiej dostępne rozwiązania, które spotkamy zwłaszcza w bankach, często mają spore „ukryte” opłaty, które skutecznie mogą zniwelować benefity. Te opłaty, które są powszechnie stosowane to:

 • konieczność założenia płatnego konta bankowego
 • umowa dodatkowa – ubezpieczenie na życie
 • opłata za zmiany funduszy lub automatyczną alokację

Już na przestrzeni roku opłaty być odczuwalne. Traktując konta IKE i IKZE długofalowo (benefity uzyskujemy po 60. i 65. roku życia) takie opłaty mogą stanowić o diametralnej różnicy w zgromadzonych oszczędnościach emerytalnych.

Opłata za zarządzanie

Ta opłata jest kalkulowana w stosunku do średniej wartości gromadzonych środków (aktywów funduszu) w skali roku. W związku z tym im dłużej będziemy gromadzić środki, tym wpływ opłaty za zarządzanie na ostateczną wartość środków będzie wyższy.

Wysokość opłaty za zarządzanie powinniśmy porównywać w ramach tej samej kategorii funduszy, biorąc pod uwagę to, że opłata za zarządzenie będzie najwyższa w funduszach o najwyższym potencjale wzrostu i ryzyku inwestycyjnym – w funduszach akcji (średnio 2-3% rocznie), a najniższa w funduszach o najniższym ryzyku inwestycyjnym – w funduszach papierów dłużnych (1-1,5% rocznie).

Jak pomagam

Odpowiednie zarządzanie gromadzonymi środkami jest punktem wyjściowym do długofalowego bezpieczeństwa i zwiększania komfortu życia. Jest to również priorytet mojego doradztwa. Jak wspieram w korzystnym wyborze IKE / IKZE?

Analiza

Jak wygląda temat organizacji oszczędności do tej pory

Oczekiwania

Co chciałbyś osiągnąć dzięki IKE/IKZE

Wybór IKE / IKZE

Pomoc w wyborze z dostępnych ofert na rynku

Optymalizacja

Wsparcie w odpowiednim zapoznaniu się z dostępnymi funduszami

Analiza

Jak wygląda temat organizacji oszczędności do tej pory

Oczekiwania

Co chciałbyś osiągnąć dzięki IKE/IKZE

Wybór IKE / IKZE

Pomoc w wyborze z dostępnych ofert na rynku

Jaki jest koszt konsultacji?

Usługa doradztwa w zakresie posiadanych umów, organizacji finansów bieżących jak i opracowania indywidualnego planu finansowego, jest bezpłatna dla czytelników tej strony.

Skorzystaj z formularza poniżej, aby zarezerwować termin.

Kontakt

Kontaktując się, akceptujesz Politykę Prywatności.

6 + 4 =

…lub spotkajmy się

na żywo lub przez jeden z 7 komunikatorów audio-video!

Online

przez Zoom / Skype / Meet

Kraków

Rynek Główny 39/5

Warszawa

Łucka 18/27

Rzeszów

Morgowa 92/2

…lub spotkajmy się

na żywo lub przez jeden z 7 komunikatorów audio-video!

Kraków

Rynek Główny 39/5

Warszawa

Łucka 18/27

Rzeszów

Morgowa 92/2

…lub

spotkajmy się

na żywo lub przez jeden z 7 komunikatorów audio-video!

Biuro główne

Kraków – Rynek Główny 39/5

Biura lokalne:

Warszawa, Łucka 18/27

Rzeszów, Morgowa 92/2

Wszelkie materiały i opracowania graficzne są własnością intelektualną autora strony. Kopiowanie, modyfikowanie i udostępnianie bez pisemnego zezwolenia autora jest niedozwolone.