fbpx

Zapoznanie i pierwsze kroki

Fundusze
Generali Investments

funduszy w jednym parasolu

W dobie pandemii i załamania stopy zwrotu z lokat, rozwiązaniem do rozważenia są fundusze na rynkach kapitałowych o zróżnicowanej skali ryzyka.

 

Jak mądrze zacząć?

funduszy w jednym parasolu

Wielu Polaków na samo hasło funduszy inwestycyjnych przywołuje czarne scenariusze. Widmo straty wszystkich oszczędności, pogrążenia się w długach często ogranicza pole widzenia i skutecznie tłumi chęci wychylenia się poza klasyczne rozwiązania bankowe. Czy fundusze rzeczywiście zarezerwowane są tylko i wyłącznie dla brokerów i osób, które całymi dniami wypatrują zmian „słupków” przed ekranami komputerów?

Basics – informacje dla początkujących

Fundusze inwestycyjne na rynkach kapitałowych przede wszystkim charakteryzują się znaczną rozpiętością skali ryzyka.

Rozwiązania pieniężne / obligacje / dłużne charakteryzują się bardzo niską zmiennością i wahaniami w czasie. Nawet duże zawirowania gospodarcze (np. pandemia w 2020, kryzys gospodarczy 2000 lub 2008) nie powodują istotnych zmian.

Zupełnie inną charakterystykę mają fundusze akcyjne. Wpływ przeróżnych czynników makroekonomicznych (m.in. decyzje polityczne) powoduje, że inwestycje wymagają sporej wiedzy, akceptacji znacznego ryzyka i są wskazane dla bardziej doświadczonych inwestorów.

Hybrydą funduszy o niskim ryzyku i akcyjnych są tzw. fundusze mieszane / zrównoważone. Jak sama nazwa wskazuje, skład takiego funduszu jest zdywersyfikowany – dając możliwość większego zysku aniżeli w przypadku funduszy pieniężnych / obligacji, przy konieczności zaakceptowania mniejszego ryzyka niż w przypadku „czystych” funduszy akcyjnych. 

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

(wersja uproszczona – przykłady orientacyne)

Fundusz pieniężny

Charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem oraz niskim wahaniem wartości

Fundusz mieszany

Zrównoważona strategia zarządzania – umiarkowany poziom bezpieczeństwa i ryzyka inwestycji

Fundusz akcyjny

Przeważają instrumenty ryzykowne, dające możliwość dużego zysku przy jednoczesnym sporym ryzyku straty.

Fundusz pieniężny

Charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem oraz niskim wahaniem wartości

Fundusz mieszany

Zrównoważona strategia zarządzania – umiarkowany poziom bezpieczeństwa i ryzyka inwestycji

Fundusz akcyjny

Przeważają instrumenty ryzykowne, dające możliwość dużego zysku przy jednoczesnym sporym ryzyku straty.

Skala ryzyka

(wersja uproszczona)

Od 2013 roku dla funduszy otwartych (skrót: FIO) wymagany jest dokument KIID (od ang. Key Investor Information Dokument) określający na jednolitych, spójnych zasadach parametry każdego funduszu. Jednym z głównych elementów porównawczych jest skala ryzyka (lub inaczej odchylenia). Stosowaną miarą jest wskaźnik SRRI (ang. Synthetic Risk and Reward Indicator) o wartościach od 1 – najmniejsze wahania, do 7 – największe wahania. W graficznym uproszczeniu, rynek finansowy wygląda następująco:
Wartości ryzyka skali SRRI

Skala obrazuje odchylenie standardowe tygodniowych stóp zwrotu w okresie ostatnich 5 lat.

Poziom 1: 0,00-0,49% odchylenia (f. pieniężne)

Poziom 2: 0,50-1,99% odchylenia (f. pieniężne, f.dłużne)

Poziom 3: 2,00-4,99% odchylenia (f. pieniężne, f.dłużne, f.mieszane)

Poziom 4: 5,00-9,99% odchylenia (f. dłużne, f.mieszane)

Poziom 5: 10,00-14,99% odchylenia (f. mieszane, f.akcyjne)

Poziom 6: 15,00-24,99% odchylenia (f.akcyjne)

Poziom 7: 25% lub wyżej odchylenia (f.akcyjne)

Skala ryzyka inwestycji SRRI
Skala ryzyka inwestycji SRRI

Dostępne fundusze Generali

Parasol Generali Fundusze FIO

Pełna lista i aktualne notowania

Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy jest odmianą funduszu inwestycyjnego. Dzięki swojej konstrukcji w ramach jednego funduszu pozwala inwestować w różne subfundusze. W ramach jednego funduszu parasolowego możesz przenosić swój kapitał pomiędzy poszczególnymi subfunduszami bez płacenia podatku od zysków kapitałowych popularnie nazwanym podatkiem „Belki”. Stosuje się tzw. zasadę kompensowania zysków i strat

Fundusze pieniężne, dłużne, obligacje (SRRI: 1-3)
Generali Stabilny Wzrost
Generali Korona Obligacje
Generali Korona Dochodowy
Generali Dolar (USD)
Generali Oszczędnościowy
Generali Obligacje: Nowa Europa
 
Fundusze mieszane / zrównoważone (SRRI: 4)
Generali Korona Zrównoważony
 
 
 
Fundusze Akcyjne (SRRI: 5-7)
Generali Globalnych Akcji Wzrostu
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Generali Akcje Wzrostu
Generali Korona Akcje
Generali Akcje: Turcja
Generali Obligacje: Nowa Europa
Pieniężne, dłużne, obligacje (SRRI: 1-3)
Generali Stabilny Wzrost
Generali Korona Obligacje
Generali Korona Dochodowy
Generali Dolar (USD)
Generali Oszczędnościowy
Generali Obligacje: Nowa Europa
 
Mieszane / zrównoważone (SRRI: 4)
Generali Korona Zrównoważony
 
Akcyjne (SRRI: 5-7)
Generali Globalnych Akcji Wzrostu
Generali Akcje Małych i Średnich Spółek
Generali Akcje Wzrostu
Generali Korona Akcje
Generali Akcje: Turcja
Generali Obligacje: Nowa Europa
 
 
 

Od czego mogę zacząć

(w uproszczeniu)

Jest to oczywiście zależne od wybranego rozwiązania i rodzaju funduszu. Swoją przygodę z funduszami inwestycyjnymi bezpiecznie jest rozpocząć od kwot, które nie są integralną części bieżącej płynności finansowej.

Pieniądze tzw. „na krótko” powinny być lokowane w elastycznym (z pełnym dostępem do środków), stabilnym i mało zmiennym środowisku. Takie środowisko w funduszach stanowią głównie rozwiązania pieniężne i obligacyjne. Kapitał zgromadzony w jednostkach uczestnictwa takich funduszy jest wysoce płynny (mowa o tzw. funduszach inwestycyjnych otwartych), a w odróżnieniu od instrumentów bankowych (konta oszczędnościowe, lokaty) nie obliguje nas do zakładania konta bankowego.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za funduszami pieniężnymi / obligacyjnymi jest ich codzienna wycena, przez co na bieżąco możemy analizować stan naszych aktywów.

W odróżnieniu do lokat bankowych (zazwyczaj), wcześniejsza wypłata środków nie oznacza utraty zgromadzonego zysku.

 

Najmniejszą, pojedynczą inwestycję można rozpocząć od jednorazowej kwoty 50-100 zł.

Inwestycja jednorazowa a systematyczna

Jaka jest różnica pomiędzy:

  • zainwestowaniem 12 000 zł jednorazowo
  • zainwestowaniem 1000 zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy?

Opierając nasz przykład na funduszu pieniężnym (Generali Korona Dochodowy) i obserwacją 12 miesięcy od listopada 2019 do listopada 2020, stopa zwrotu wynosi odpowiednio 2,86% i 2,27% netto. Czy to oznacza, że jednogłośnie lepiej jest zainwestować „z góry”? Niekoniecznie. Z pewnością inwestycja jednorazowa pozwala nam generowanie zysku od pełnej kwoty już od początku. W przypadku inwestycji regularnej / systematycznej – każdego miesiąca uruchamiamy część pieniędzy i w przypadku określonego czasu inwestycji (w naszym przypadku 12 miesięcy), ostatnie transze pieniędzy nie będą miały wystarczająco czasu, aby osiągnąć zadowalający nas pułap zwrotu z inwestycji.

Tu jednak warto wspomnieć o ryzyku, które towarzyszy każdej inwestycji. Jeżeli nasz horyzont inwestycji jest odpowiednio długi, takie ryzyko jest minimalne. Sytuacja się zmienia, gdy mowa o inwestycji kilkumiesięcznej. Ewentualne wahania na rynkach finansowych w krótkim okresie czasu mogą doprowadzić do symbolicznej stopy zwrotu z inwestycji lub nawet wiązać się ze stratą części zdeponowanych środków.

Którą wersję wybrać w takim razie? Osobom, które preferują zwiększoną kontrolę i bezpieczeństwo w swoich finansach, zdecydowanie sugerowałbym wpłaty częściowe w miarę przekonywania się do rozwiązania. Dla osób, które chcą osiągnąć maksymalny zwrot z poczynionej inwestycji (przy uwzględnionym ryzyku), lepszym rozwiązaniem będzie inwestycja całości lub znacznej części kapitału już na start. Zarówno w jednym, jak i drugim przykładzie – rekomendowany będzie wydłużony czas inwestycji, o czym poniżej.

Niezwykle ważnym elementym wpływającym na bezpieczeństwo jest również dłuższy horyzont inwestycyjny. Brak konieczności dostępu do środków w każdej chwili powoduje, że ewentualne bessy na rynku nie wpłyną bezpośrednio na bieżący komfort i bezpieczeństwo.

W jaki sposób pomagam

Analiza potrzeb

Precyzyjna analiza Twoich możliwości i oczekiwań

Przybliżenie funduszy

Prezentacja dostępnych funduszy. Analiza składu, poziom ryzyka

Złożenie zamówienia

Założenie rejestru i dyspozycja nabycia wybranych funduszy.

Wsparcie

Pozostaję w kontakcie do Twojej dyspozycji

Jaki jest koszt konsultacji?

Analiza finansowo-inwestycyjna (w tym przegląd posiadanych umów, zapoznanie z funduszami kapitałowymi) jest bezpłatna dla czytelników tej strony.

Skorzystaj z form kontaktu poniżej, aby zarezerwować termin.

KONTAKT

Kontaktując się, akceptujesz zapisy Polityki Prywatności tej witryny.

9 + 7 =

…lub spotkajmy się

na żywo lub przez jeden z 7 komunikatorów audio-video!

Online

przez Zoom / Skype / Meet

Kraków

Rynek Główny 39/5

Warszawa

Łucka 18/27

Rzeszów

Morgowa 92/2

…lub spotkajmy się

na żywo lub przez jeden z 7 komunikatorów audio-video!

Kraków

Rynek Główny 39/5

Warszawa

Łucka 18/27

Rzeszów

Morgowa 92/2

…lub

spotkajmy się

na żywo lub przez jeden z 7 komunikatorów audio-video!

Biuro główne

Kraków – Rynek Główny 39/5

Biura lokalne:

Warszawa, Łucka 18/27

Rzeszów, Morgowa 92/2

Ważne: Wszelkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter orientacyjny/poglądowy i w żadnym wypadku nie powinny być odbierane jako sugestie / doradztwo finansowe.

Informacja o portalu analizy.pl – *Analizy Online S.A. to wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego.
Misją firmy Analizy Online S.A jest funkcjonowanie jako „niezależny ośrodek opiniotwórczy, będący liderem w dostarczaniu wysokiej jakości unikalnych rozwiązań, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji na rynku kapitałowym.

Więcej informacji na stronie portalu: https://www.analizyonline.com/pl/o-nas

Materiały i opracowania graficzne są własnością intelektualną autora strony. Kopiowanie, modyfikowanie i udostępnianie bez pisemnego zezwolenia autora jest niedozwolone.