fbpx

Ważne pytanie, które warto sobie zadać

Czym dla mnie jest ubezpieczenie?

A) Jest dla mnie dodatkiem. W przypadku braku wypłaty, moje finanse, bezpieczeństwo mojej rodziny jak również przyszłe plany są niezagrożone

B) Spełnia istotną funkcję ochrony moich finansów oraz moich bliskich. Ewentualny brak wypłaty odszkodowania negatywnie wpłynie na mój komfort i plany na przyszłość.

a) Jest dla mnie dodatkiem. W przypadku braku wypłaty, moje finanse, bezpieczeństwo mojej rodziny jak również przyszłe plany są niezagrożone

b) Spełnia istotną funkcję ochrony moich finansów oraz moich bliskich. Ewentualny brak wypłaty odszkodowania negatywnie wpłynie na mój komfort i plany na przyszłość.

Zwiększ świadomość posiadanego ubezpieczenia

Konsultacja  polisy

Dla towarzystwa każda polisa to część większej statystyki. Składki zostały dopasowane do ponoszonego ryzyka, a samo ryzyko precyzyjnie oszacowane na podstawie wieloletnich, wnikliwych analiz.

Dla posiadacza polisy kwestia wypłaty odszkodowania niejednokrotnie stanowi różnicę pomiędzy komfortem życia, a znacznym jego obniżeniem.

Polisy grupowe

Dużo i tanio – ale czy za tym idzie jakość, której możesz zaufać? Wg. analiz, ok. 9/10 właścicieli grupówek nie zapoznaje się z warunkami podpisywanej polisy.

Polisy dokredytowe

Gdzie kończy się rzeczywiste zabezpieczenie, a zaczyna się prowizja banku? Czy zadziała wtedy, kiedy rodzina będzie musiała się zmierzyć z ryzykiem utraty dachu nad głową?

Polisy indywidualne

Czy podpisane warunki odzwierciedlają rzeczywiste potrzeby? Czy przepłacasz za markę, czy też kilka złotych oszczędności pozbawi Cię odpowiedniej wypłaty odszkodowania?

Niezależnie od formy ubezpieczenia, rozpoznawalności towarzystwa..

Czy wiesz, czego możesz się spodziewać po swojej polisie?

Wiedząc, że potencjalny klient oczekuje „dużo i tanio”, towarzystwa zmuszone są tworzyć oferty, których jakość ograniczana jest poprzez wyłączenia odpowiedzialności:

  • ×  zawężenia odpowiedzialności poprzez precyzyjne definicje zdarzeń
  • ×  karencje czasowe i cykliczne zmiany warunków cenowych
  • ×  ograniczenia ilościowe

  • ×  nieścisłe sformułowania pozostawiające pole do odwołania
  • ×  niekorzystne tabele uszczerbków, operacji i chorób
  • ×  odroczenia wypłaty

Jakie konsekwencje dla Twojej rodziny spowodowałaby taka decyzja?

Jakie konsekwencje dla Twojej rodziny spowodowałaby taka decyzja?

SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA

Poznaj swoje ubezpieczenie bliżej

Analiza potrzeb

Zakres posiadanej ochrony

Zawężenia i definicje

Sumy ubezpieczenia

Analiza tabel i załączników

Dostępne alternatywy

WYBIERZ OPCJĘ

Skonsultuj na żywo lub zleć całkowicie zdalnie

KONSULTACJA – 0 zł

Konsultacja z ekspertem ubezpieczeniowym w trybie zdalnym lub na żywo

 

✔  Analiza / aktualizacja potrzeb ubezpieczeniowych

✔  Analiza posiadanej polisy

✔  Przegląd dostępnych alternatyw

✔  Możliwość sporządzenia nowego ubezpieczenia

ZLEĆ ANALIZĘ – 89 zł / szt

Gruntowna analiza warunków ubezpieczenia z podsumowaniem na emaila.

 

✔  Oznaczenia na dokumencie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

✔  Komentarz + rekomendacje eksperta

✔  7 dni okresu odpowiedzi na pytania do opracowania

✔  Kwota netto. Faktura VAT

 

Twój krok

Wypełnij formularz. Zajmiemy się resztą.

  •  nie sprzedajemy danych
  •  nie spamujemy
  •  100% indywidualnie

10 + 7 =